{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Thâm Quyến đang trở thành thành phố sáng tạo của Trung Quốc

Ngày đăng:2020-10-12 18:19:31   

 

Theo tin Đài chúng tôi: Thâm Quyến là đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc, trong năm thành lập luôn luôn đi đầu trong cải cách mở cửa, phát triển kinh tế của Trung Quốc. Hiện nay tại Hải quan Thâm Quyến, tốc độ thông quan của một kiện hàng chỉ cần giây; Mỗi ngày có hơn công ty mới nổi mang tính chiến lược ra đời tại Thâm Quyến. Thâm Quyến dẫn đầu thế giới thực hiện che phủ 100% hòa mạng độc lập 5G, việc xây dựng Trung tâm khoa học quốc gia mang tính tổng hợp được tăng tốc.

Tháng năm 2019, Chính phủ Trung Quốc đưa ra quyết sách quan trọng về hỗ trợ Thẩm Quyến xây dựng khu thí điểm đi trước đón đầu xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Yêu cầu đến năm 2025, xây dựng Thâm Quyến thành thành phố sáng tạo quốc tế hiện đại, đến năm 2035, xây dựng thành đô thị sáng tạo, lập nghiệp và đổi mới tư duy có tầm ảnh hưởng toàn cầu, đến giữa thế kỷ này, trở thành thành phố mẫu mực toàn cầu nổi tiếng về sức cạnh tranh, sức sáng tạo, tầm ảnh hưởng.

 

Chủ tịch Diễn đàn kinh tế thế giới Borge Brende cho rằng, con đường phát triển của Trung Quốc để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người, nguyên nhân rất quan trọng là vì Trung Quốc không dẫm chân tại chỗ, hiện nay Thâm Quyến một lần nữa thu được thành tựu phát triển quan trọng và sẽ tiếp tục phát triển trên cơ sở thành công dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.