{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

LÃNH SỰ QUÁN

LÃNH SỰ QUÁN

越南社会主义共和国驻南宁总领事馆
Consulate General of the Socialist Republic of Viet Nam in Nanning

 

办公处:广西壮族自治区南宁市金湖路59号地王国际商会中心10楼
CHANCERY:10F, International Chamber of Commerce Tower, 59 Jinhu Road, Nanning, Guangxi
电话(TEL):0771-5510561/62
传真(FAX):0771-5534738
领区:广西
DISTRICT:Guangxi