{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

印尼海洋统筹部长:“一带一路”倡议促进印尼发展

Bộ trưởng Điều phối biển In-đô-nê-xi-a Lu-hút: Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" thúc đẩy In-đô-nê-xi-a phát triển

Ngày đăng:2019-03-20 21:28:19   

 

  Theo tin Đài chúng tôi: Hội thảo về " ‘Một vành đai, một con đường’ kết nối Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a" ngày 19/ diễn ra tại Gia-các-ta, In-đô-nê-xi-a. Bộ trưởng Điều phối biển In-đô-nê-xi-a Lu-hút trong bài phát biểu đề dẫn cho biết, việc kết nối hiệu quả ý tưởng chiến lược "Điểm tựa biển thế giới" của In-đô-nê-xi-a và sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc là sự kết hợp hiệu quả giữa hai nước có chủ quyền, đã cân bằng lợi ích quốc gia của mỗi nước, là mối quan hệ hợp tác quốc tế cùng thắng.

 

 

  Chủ tịch Ủy ban Điều phối đầu tư In-đô-nê-xi-a Thô-mát Lem-bôn trong bài phát biểu cho biết, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" là một trong những biện pháp mang tính bao trùm nhất và thích hợp nhất cho giải quyết vấn đề kinh tế thế giới hiện nay, việc giải quyết các vấn đề đặt ra cho tiến trình phát triển kinh tế thế giới hiện nay đòi hỏi một nước có năng lực lãnh đạo mạnh mẽ, Trung Quốc không còn nghi ngờ có thực lực như vậy.