{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Chuyên gia Việt Nam ca ngợi cơ chế hợp tác sông Lan Thương – Mê Công đạt được những thành quả thiết thực

Ngày đăng:2017-12-18 15:38:04   

Theo Tân Hoa xã: Ngày 15/12, khi trả lời cuộc phỏng vấn riêng của phóng viên Tân Hoa xã tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam Hoàng Quốc Dũng cho biết, cơ chế hợp tác sông Lan Thương – Mê Công đạt được những thành quả quan trọng chỉ sau hơn 1 năm rưỡi ngắn ngủi, Trung Quốc đã phát huy vai trò tích cực.

Ông Hoàng Quốc Dũng cho biết, trong số 45 dự án thuộc chương trình thu hoạch sớm được xác định tại Hội nghị Cấp cao Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công lần thứ nhất diễn ra tháng 3 năm ngoái, đa số hiện đã hoàn thành hoặc thu được những tiến triển mang tính thực chất, đây là thành tựu quan trọng kể từ khi cơ chế hợp tác sông Lan Thương - Mê Công được xây dựng đến nay.

Ông Hoàng Quốc Dũng cho biết, cơ chế hội nghị nhiều tầng nấc bao gồm Hội nghị Cấp cao, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công, v.v. đã tạo mặt bằng quan trọng cho các nước liên quan hiểu biết lẫn nhau, thông cảm lẫn nhau, bình đẳng với nhau, trợ giúp lẫn nhau, các nước có thể trao đổi một cách công khai và thẳng thắn về các vấn đề cùng quan tâm như tài nguyên nước, v.v., tăng thêm sự hiểu biết và tăng cường hợp tác. Ông đặc biệt chỉ rõ, bất kể về mặt xây dựng cơ chế hợp tác sông Lan Thương – Mê Công, hay về mặt thúc đẩy sông Lan Thương – Mê Công phát triển bền vững, thậm chí về việc bảo vệ ổn định lâu dài của khu vực, Trung Quốc đều phát huy vai trò tích cực.

Ông Hoàng Quốc Dũng cho rằng, về vị trí địa lý, sông Lan Thương – Mê Công bắt nguồn từ Trung Quốc, đổ ra biển ở Việt Nam, điều này có nghĩa là sự hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực này sẽ có ảnh hưởng quan trọng tới sự hợp tác khác trong khuôn khổ cơ chế hợp tác sông Lan Thương – Mê Công trong thời gian tới.