{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Thủ tướng Pray-út bày tỏ hoan nghênh việc Liên minh châu Âu chuẩn bị nối lại toàn diện quan hệ với Thái Lan

Ngày đăng:2017-12-18 16:23:18   
Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 12/12, tại Băng-cốc, Thủ tướng Thái Lan Pray-út cho biết, ông hoan nghênh việc Ủy ban chuyên trách công việc đối ngoại Liên minh châu Âu quyết định từng bước nối lại toàn diện quan hệ với Thái Lan.


Ngày 11/12, Ủy ban chuyên trách công việc đối ngoại Liên minh châu Âu thông qua nghị quyết cho biết, nếu Thái Lan tổ chức Tổng tuyển cử vào năm 2018 theo đúng thời hạn, Liên minh châu Âu sẽ từng bước nối lại toàn diện quan hệ với Thái Lan. Thủ tướng Pray-út cho biết, Liên minh châu Âu là thị trường xuất khẩu chính của Thái Lan, hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai bên luôn ở trình độ khá cao. Trong hơn 3 năm qua, Thái Lan luôn cố gắng khiến Liên minh châu Âu tìm hiểu chính sách quản lý đất nước và chiến lược phát triển của Thái Lan, để tăng cường sự hiểu biết giữa hai bên, thắt chặt giao lưu và hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư,v.v..