{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

"Ngân hàng Công thương Trung Quốc tại Ma-lai-xi-a" trở thành ngân hàng hợp tác chính thức của "Dự án Quê hương thứ hai" Ma-lai-xi-a

Ngày đăng:2017-12-18 16:32:29   
Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 4/11, tại Cu-a-la Lăm-pơ, Bộ Du lịch và Văn hoá Ma-lai-xi-a và Công ty hữu hạn Ma-lai-xi-a của Ngân hàng Công thương Trung Quốc đã phối hợp tổ chức lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác Dự án "Ma-lai-xi-a: Quê hương thứ hai của tôi(MM2H)", Ngân hàng Công thương Trung Quốc tại Ma-lai-xi-a chính thức trở thành ngân hàng hợp tác chính thức của Dự án "Ma-lai-xi-a: Quê hương thứ hai của tôi(MM2H)".

Dự án "Ma-lai-xi-a: Quê hương thứ hai của tôi(MM2H)" là một chính sách do Chính phủ Ma-lai-xi-a ban hành nhằm thu hút vốn nước ngoài, thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế, để những người phù hợp điều kiện quy định được cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần, khiến họ cư trú lâu dài ở Ma-lai-xi-a.