{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

印尼经济有望继续向好

Xếp hạng tín nhiệm nợ công của In-đô-nê-xi-a được nâng từ mức "đầu tư" trước đó lên "triển vọng ổn định"

Ngày đăng:2017-12-28 14:36:49   

Theo trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc: Mới đây, cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings đã nâng bậc xếp hạng tín nhiệm nợ công của In-đô-nê-xi-a từ "BBB-" trước đó lên "BBB", tức từ mức "đầu tư" lên đến "triển vọng ổn định". 

Đây lại là mức xếp hạng tín nhiệm nợ công cao nhất của In-đô-nê-xi-a kể từ năm 1995 đến nay, là lần thứ hai In-đô-nê-xi-a được xếp hạng ở mức này, sẽ trở thành động lực thúc đẩy kinh tế In-đô-nê-xi-a tiếp tục tăng trưởng. 

Bộ trưởng Tài chính In-đô-nê-xi-a Sri Mulyani cho biết, đây chỉ là lấy lại những gì đã mất trước đây, còn phải tiếp tục cố gắng, cho đến khi giành được mức xếp hạng "AAA" và "Triển vọng tốt đẹp ổn định".