{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Thành quả giảm nghèo bằng tiêu thụ rõ rệt, tiêu thụ sản phẩm giảm nghèo đột phá 100 tỷ Nhân dân tệ

Ngày đăng:2020-08-14 15:40:22   

 

 

 

Theo tin Đài chúng tôi: Giảm nghèo bằng tiêu thụ là biện pháp quan trọng thúc đẩy công kiên thoát nghèo. Thống kê mới nhất của Văn phòng xoá đói giảm nghèo Quốc vụ viện Trung Quốc cho thấy, tính đến nay, tiêu thụ sản phẩm giảm nghèo năm nay đã đột phá tỷ Nhân dân tệ, giảm nghèo bằng tiêu thụ đã phát huy tác dụng to lớn dẫn dắt người dân nghèo khó thoát nghèo và tăng thu nhập.

 

Tháng năm nay, Văn phòng xóa đói giảm nghèo Quốc vụ viện Trung Quốc đã ra thông tư, đưa ra yêu cầu và bố trí về hành động giảm nghèo bằng tiêu thụ, bao gồm tổ chức các cơ quan nhà nước mua sắm, thành lập thị trường sản phẩm giảm nghèo, động viên doanh nghiệp và các tổ chức xã hội giúp tiêu thụ. Tính đến hiện nay, tỉnh miều trung và miền tây đã xác định sản phẩm giảm nghèo, thực hiện tiêu thụ hơn 102, tỷ Nhân dân tệ.