{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

一带一路分析报告

Báo cáo cho thấy sáng kiến "Một vành đai, một con đường" do Trung Quốc đề xuất nhận được sự hoan nghênh rộng rãi

Ngày đăng:2018-01-08 21:30:44   

Theo tin Đài chúng tôi: "Báo cáo Điều tra toàn cầu về hình ảnh quốc gia của Trung Quốc năm 2016-2017" công bố ngày 5/1 cho thấy, mức độ nhận thức về sáng kiến "Một vành đai, một con đường" ở nước ngoài tăng từng năm, mức độ nhận thức ở các nước trên dọc tuyến như In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ, v.v. đạt hơn 40%. Số người được hỏi phổ biến cho rằng sáng kiến này có ý nghĩa tích cực đối với cá nhân, quốc gia, khu vực và kinh tế toàn cầu cũng như quản trị toàn cầu, đặc biệt là tại các nước đang phát triển và trong giới trẻ nước ngoài, mức độ nhận thức càng cao. Ngoài ra, có hơn 60% người nước ngoài được hỏi đồng thuận với sự sôi động của Trung Quốc trong cơ chế hợp tác Nhóm BRICS và mong đợi Trung Quốc phát huy vai trò tích cực hơn trong cơ chế này.