{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

2017年柬埔寨接待中国游客突破百万人次

Cam-pu-chia tiếp đón hơn một triệu lượt du khách Trung Quốc trong năm 2017

Ngày đăng:2018-01-09 14:54:58   

  Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 5/1, báo cáo của Bộ Du lịch Cam-pu-chia cho thấy, năm 2017, Cam-pu-chia tiếp đón hơn một triệu du khách Trung Quốc, tăng 45% so với cùng kỳ, trở thành nguồn khách lớn nhất của Cam-pu-chia.

  Báo cáo của Bộ Du lịch Cam-pu-chia cho thấy, năm ngoái, Cam-pu-chia tiếp đón 5, triệu lượt du khách quốc tế, tạo nghìn cơ hội việc làm cho Cam-pu-chia.

  Bộ trưởng Du lịch Cam-pu-chia Thông Khôn cho biết, Cam-pu-chia coi Trung Quốc là thị trường nguồn khách du lịch quốc tế quan trọng nhất, mong năm ít nhất tiếp đón triệu lượt du khác Trung Quốc.

  Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Bộ Du lịch Cam-pu-chia dự kiến, ngành du lịch Cam-pu-chia năm nay sẽ tiếp tục tăng trưởng lạc quan, dự kiến tiếp đón triệu lượt du khách quốc tế, đạt doanh thu tỷ USD.