{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

中泰两国央行续签规模700亿元人民币双边本币互换协议

Quy mô ký thoả thuận hoán đổi tiền tệ song phương giữa Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và Thái Lan đạt 70 tỷ Nhân dân tệ

Ngày đăng:2018-01-10 18:05:21   

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 8/1, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã ký thoả thuận hoán đổi tiền tệ song phương với Ngân hàng Trung ương Thái Lan, quy mô duy trì 70 tỷ Nhân dân tệ/370 tỷ Bạt Thái Lan. 

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết, việc này nhằm thuận tiện thương mại và đầu tư song phương, thúc đẩy phát triển kinh tế hai nước. Thoả thuận hoán đổi tiền tệ song phương có hiệu lực 3 năm, có thể gia hạn qua hai bên đồng ý.