{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

澜湄合作进入带动周边命运共同体建设

Hợp tác Lan Thương-Mê Công: Kiến tạo Cộng đồng cùng chung vận mệnh với mô hình hợp tác mới của khu vực

Ngày đăng:2018-01-12 14:46:16   

 

  Theo tin Đài chúng tôi: Gỉữa các nước đang phát triển, đặc biệt là giữa các vùng đang phát triển kết nối cơ sở hạ tầng cơ sở lạc hậu, cần một mô hình hợp tác phù hợp với giai đoạn phát triển trong khu vực. Theo đà thúc đẩy của Hợp tác Lan Thương-Mê Công, mô hình Lan Thương-Mê Công sẽ trở thành mặt bằng mới nhất thể hóa khu vực và kiến tạo Cộng đồng cùng chung vận mệnh thích hợp với đặc điểm các nước đang phát triển.

  Từ chú trọng hiểu quả và lợi ích đến nêu bật hiệu suất

  Hợp tác Lan Thương-Mê Công đã tạo ra tốc độ Lan Thương-Mê Công "ngày nào cũng có tiến triển, tháng nào cũng có thành quả, năm nào cũng lên bậc cao mới". Ví dụ, nhiều doanh nghiệp dệt may vốn Trung Quốc đã đến Mi-an-ma đầu tư, mang lại nhiều việc làm cho Mi-an-ma. Tại Khu công nghiệp Wadia Yanggon Mi-an-ma, riêng Khu công nghiệp dệt may Mi-an-ma Quốc Thái vừa mở cửa vào cuối năm ngoái đã tuyển chọn 3. lao động địa phương làm công việc gia công hàng dệt may.

 

 

 

  Từ ấn định quy tắc chuyển sang thúc đẩy dự án

  Hợp tác Lan Thương-Mê Công lựa chọn lấy thúc đẩy dự án làm đòn bẩy, trực tiếp tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng và động viên nguồn lực của các nước trong khu vực với phương thức tích cực hơn.

  Hiện nay, dự án thu hoạch sớm được xác định tại Hội nghị Cấp cao Hợp tác Lan Thương-Mê Công lần thứ nhất và sáng kiến do Trung Quốc đề xuất tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao về Hợp tác Lan Thương-Mê Công lần thứ đang được thúc đẩy theo kế hoạch, trong đó một số đã hoàn thành. Ví dụ, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc trọng điểm thực hiện dự án thu hoạch sớm, đã nâng cao trình độ khoa học và công nghệ nông nghiệp của năm nước sông Mê Công.

 

 

 

 

  Từ theo đuổi nhất thể hóa khu vực chuyển sang Cộng đồng cùng chung vận mệnh

  Hợp tác Lan Thương-Mê Công đã hướng sự quan tâm hợp tác vào nhân dân trong khu vực, nhấn mạnh ưu tiên dân sinh. Vấn đề giảm nghèo đã được quan tâm. Đối với nhân dân lưu vực sông Lan Thương-Mê Công bao đời nay không có tiếng tăm gì, xóa đói giảm nghèo là then chốt tham gia vào hợp tác trong khu vực từ đó thay đổi vận mệnh, cũng là then chốt kiến tạo Cộng đồng cùng chung vận mệnh của khu vực.