{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

留学中国 商业管理类专业受泰国学生欢迎

Chuyên ngành quản lý thương mại rất được sinh viên Thái Lan hoan nghênh khi đến Trung Quốc du học

Ngày đăng:2018-02-02 12:36:34   

 

  Theo Mạng Tân Hoa Trung Quốc: Ngày 30/1, Trường Đại học Ngoại thương Trung Quốc đã đến Băng Cốc quảng bá tuyển sinh, những học sinh, sinh viên Thái Lan tham dự hoạt động cho biết mong đến Trung Quốc chuyên tu khóa học quản lý thương mại.

  Các cán bộ Trung tâm Giáo dục quốc tế Đại học Ngoại thương đã giới thiệu với sinh viên Thái Lan các bộ môn ưu thế của trường là trường đại học ngoại ngữ tài chính đa bộ môn, bao gồm kinh tế-thương mại quốc tế, luật học (luật kinh tế quốc tế), luật tài chính, quản lý doanh nghiệp, v.v..

  Liên minh Giáo dục quốc tế Thái Lan – Trung Quốc- ban tổ chức hoạt động lần này là cơ quan cung cấp thông tin và dịch vụ du học cho học sinh, sinh viên Trung Quốc và Thái Lan, hiện đã có trường đại học công lập và dân lập, gần trường trung học Thái Làn và trường đại học tổng hợp Trung Quốc tham gia liên minh này.