{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

中国援助缅甸减贫示范合作项目揭牌

Gắn biển dự án hợp tác mẫu mực về Trung Quốc hỗ trợ Mi-an-ma xóa đói giảm nghèo

Ngày đăng:2018-02-05 20:42:59   

 

  Theo Tân Hoa xã: Ngày 1/2, dự án hợp tác mẫu mực về Trung Quốc hỗ trợ Mi-an-ma xóa đói giảm nghèo đã gắn biển tại Thủ đô Nây Pi Đô, Mi-an-ma, dự kiến sẽ giúp đỡ hai làng mẫu mực gần Nây Pi Đô cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ công và năng lực phát triển bản thân trong năm tới.

  Được biết, ngày 23/1, năm chuyên gia dài hạn do Trung Quốc cử đã đến và triển khai công tác tại Nây Pi Đô.

  Phát biểu tại lễ gắn biển, Đại sứ Trung Quốc tại Mi-an-ma Hồng Lượng cho biết, Trung Quốc nguyện tích cực tận dụng cơ chế hợp tác song phương và đa phương, tiếp tục tăng cường hợp tác xóa đói giảm nghèo với các nước ASEAN trong đó có Mi-an-ma trong khi thực hiện xóa đói giảm nghèo và phát triển của nước mình, để những thành quả phát triển của Trung Quốc mang lại lợi ích nhiều hơn và tốt hơn cho người dân bình thường Mi-an-ma.