{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư gửi điện chúc mừng ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam

Ngày đăng:2021-07-22 11:55:53   

    Theo tin Đài chúng tôi: Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư đã gửi điện chúc mừng ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

    Trong bức điện mừng, Chủ tịch Lật Chiến Thư cho biết, hiện nay, quan hệ Trung - Việt đang phát triển bền vững lên phía trước, giao lưu và hợp tác giữa Quốc hội Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam ngày càng sâu sắc. Cách đây không lâu, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành cuộc gặp trực tuyến, đi sâu trao đổi xoay quanh quan hệ hai Đảng hai nước và vấn đề hai bên cùng quan tâm, đạt được nhận thức chung rộng rãi. Chủ tịch Lật Chiến Thư sẵn sàng cùng Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ tuân thủ thực hiện nhận thức chung chính trị đạt được giữa nhà lãnh đạo tối cao hai Đảng hai nước, thúc đẩy giao lưu và hợp tác của cơ quan lập pháp hai bên không ngừng bước lên tầm cao mới, đóng góp mới cho sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt trong thời đại mới.

                                                                                   Nguồn : Crionline