{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

中国高海拔宇宙线观测站记录到 人类观测到的最高能量光子

Đài quan sát tia vũ trụ ở độ cao lớn so với mặt nước biển (LHAASO) của Trung Quốc ghi nhận photon có năng lượng cao nhất mà loài người quan trắc được

Ngày đăng:2021-05-19 16:41:06   


  5月17日,由中国科学院高能物理研究所牵头的中国高海拔宇宙线观测站(LHAASO)国际合作组在北京宣布,LHAASO在银河系内发现大量超高能宇宙加速器,并记录到1.4拍电子伏的伽马光子(拍=千万亿),这是人类观测到的最高能量光子,突破了人类对银河系粒子加速的传统认知,开启了“超高能伽马天文学”的时代。该研究工作由中国科学院高能物理研究所牵头的LHAASO国际合作组完成。这些发现于2021年5月17日发表在《Nature》(《自然》)。
                                              (来源:人民网-四川频道)

 

    Ngày 17 tháng 5, Nhóm hợp tác quốc tế Đài quan sát LHAASO do Viện nghiên cứu Vật lý năng lượng cao thuộc Viện Khoa học Trung Quốc dẫn đầu tuyên bố tại Bắc Kinh, LHAASO phát hiện lượng lớn bộ gia tốc vũ trụ năng lượng cực cao trong Dải Ngân hà, đồng thời ghi nhận được photon tia gamma có năng lượng 1,4 peta electron volt (1 peta = 1 triệu nghìn tỷ), đây là photon có năng lượng cao nhất mà loài người quan trắc được, phá vỡ những hiểu biết truyền thống của loài người về gia tốc hạt trong Dải Ngân hà, đã mở ra thời đại “Thiên văn học tia gamma năng lượng cực cao”. Công trình nghiên cứu này được hoàn thành bởi Nhóm hợp tác quốc tế LHAASO do Viện nghiên cứu Vật lý năng lượng cao thuộc Viện Khoa học Trung Quốc dẫn đầu. Những phát hiện này được phát biểu trên tạp chí “Nature” vào ngày 17 tháng 5 năm 2021.
                                                                                              (Nguồn: sc.people.cn)