{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin: Trung Quốc đã triển khai phối hợp sản xuất vắc-xin ngừa Covid-19 với 8 nước, và đang thương thảo với 10 nước về việc hợp tác sản xuất

Ngày đăng:2021-06-09 11:50:54   
   

    Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 7/6, người phụ trách liên quan của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông in Trung Quốc cho biết, hiện nay, Trung Quốc đã có 3 doanh nghiệp triển khai phối hợp sản xuất vắc xin ngừa Covid-19 với 8 nước, đồng thời còn thương thảo với 10 nước về việc hợp tác sản xuất ngừa Covid-19. Trung Quốc sẽ đẩy mạnh sản xuất cung ứng, tăng cường kết nối cung và cầu, dốc sức thúc đẩy hợp tác quốc tế vắc-xin trên cơ sở thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất vắc-xin đảm bảo an toàn và chất lượng.
 
   Hiện nay, Trung Quốc cả thảy có 7 loại vắc-xin được phép đưa vào thị trường hoặc được phép sử dụng khẩn cấp. Trung Quốc thực hiện cam kết, đã cung cấp viện trợ vắc-xin cho hơn 80 nước đang phát triển cần gấp, xuất khẩu vắc-xin cho hơn 40 nước.

                                                      Nguồn: China Radio International (Crionline)