{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

东兴首次发现侏罗纪时期恐龙骨骼化石

Đông Hưng lần đầu phát hiện bộ xương hóa thạch khủng long kỷ Jura

Ngày đăng:2021-06-18 16:04:05   


   Gần đây, thành phố Đông Hưng phát hiện hóa thạch sinh vật cổ tại vị trí gần với đường trước nhà ga đường sắt cao tốc đang xây dựng. Ngày 15 tháng 6, các chuyên gia của Viện điều tra nghiên cứu địa chất khu vực Quảng Tây và Đội địa chất số 3 Quảng Tây sau khi tiến hành khảo sát thực địa đã xác nhận, những hóa thạch này là hóa thạch khủng long của kỷ Jura, cũng là hóa thạch khủng long được phát hiện tại khu vực sâu về phía Nam nhất của Trung Quốc cho đến nay. Việc phát hiện hóa thạch khủng long lần đầu tiên trong địa phận thành phố Đông Hưng có giá trị nghiên cứu khoa học quan trọng đối với cả việc nghiên cứu phạm vi sinh sống, tiến hóa của khủng long và sự biến đổi môi trường địa chất cổ của Quảng Tây.
                     Nguồn: Guangxi Daily,tạp chí Hoa Sen
                    Ảnh: Tài khoản Wechat chính thức của Địa chất khoáng sản Quảng Tây