{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Đông Hưng Trung Quốc và Móng Cái Việt Nam bàn về hợp tác “biên mậu số” và phòng chống dịch COVID-19

Ngày đăng:2021-07-06 15:30:50   
   
   Theo Báo Điện tử Hãng tin Trung Quốc: Nhằm thúc đẩy thực hiện các công tác trọng điểm trong hợp tác giữa thành phố Đông Hưng, Trung Quốc và Móng Cái, Việt Nam, ngày 11/6, tại vạch phân quản câu Bắc Luân 1, thành phố Đông Hưng và thành phố Móng Cái có buổi làm việc và tổ chức lễ quyên tặng vật tư phòng dịch, hai bên thương lượng và đi sâu trao đổi ý kiến về các công việc trọng điểm như tăng cường hợp tác phòng chống dịch bệnh, chung tay thúc đẩy xây dựng nền tảng “Biên mậu số”.
 
   Hai bên nhất trí cho rằng, là thành phố cửa khẩu biên giới quan trọng của hai nước, thành phố Đông Hưng, Trung Quốc và thành phố Móng Cái, Việt Nam cần tiếp tục làm tốt và nắm vững công tác phòng, chống dịch bệnh trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên thế giới hiện vẫn khá phức tạp và cam go.
 
   Hai bên đồng ý bước tiếp theo cần sớm khởi động công tác xây dựng nền tảng “Biên mậu số” Đông Hưng, Trung Quốc – Móng Cái, Việt Nam, thúc đẩy thương mại hai chiều phát triển chất lượng cao.
 


                                                                         Nguồn: Đông Hưng Quảng Tây, Crionline