{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Đường sắt cao tốc Phòng Thành Cảng - Đông Hưng hoàn thành lắp đặt đường ray toàn tuyến

Ngày đăng:2023-10-08 11:00:58   

Ngày 2/10, cùng với đoạn thanh ray dài 500 mét cuối cùng được hoàn thành lắp đặt, công trình lắp đặt đường ray toàn tuyến Đường sắt cao tốc Phòng Thành Cảng - Đông Hưng, tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Trung Quốc đến biên giới Trung Quốc – Việt Nam do Tập đoàn Cục 16 Đường sắt Trung Quốc xây dựng đã  hoàn thành, đặt cơ sở vững chắc cho mục tiêu bắt đầu vận hành vào cuối năm.

 

Toàn tuyến đường sắt cao tốc Phòng Thành Cảng - Đông Hưng dài 106,7 km, bao gồm 8 đường hầm và 32 cầu nối, tuyến đường sắt này có địa hình phức tạp, tỷ lệ cầu và đường hầm lên đến 68%, vận chuyển và lắp đặt đường ray dài tiềm ẩn nhiều rủi ro và khó khăn.

 

Sau khi Toàn tuyến đường sắt cao tốc Phòng Thành Cảng - Đông Hưng đi vào vận hành, sẽ kết thúc lịch sử từ Phòng Thành Cảng đến Đông Hưng không có đường sắt, thời gian thông xe sẽ rút ngắn từ 60 phút hiện nay xuống còn 20 phút, thành phố cửa khẩu tại biên giới Đông Hưng sẽ được đưa vào mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc.