{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

甘肃高台:戈壁披上“红地毯”

Cao Đài, Cam Túc: Gobi khoác lên “thảm đỏ”

Ngày đăng:2021-08-12 16:24:56   

   Trên bãi Thập Bá, thị trấn Hắc Tuyền, huyện Cao Đài, thành phố Trương Dịch, tỉnh Cam Túc, một vùng rộng lớn trồng cây giống của các loại cây cảnh lá đỏ như dương lá đỏ, hoa mào gà, thầu dầu… đang phát triển tốt, nhìn ra xa, sa mạc Gobi mênh mông dường như được phủ lên một lớp “thảm đỏ”, vô cùng tráng lệ.

   Những năm gần đây, huyện Cao Đài đã trồng hơn 240 loại với hơn 5 triệu gốc các loại cây cảnh và rừng kinh tế, phát triển diện tích nông nghiệp Gobi đạt 100.000 mẫu, đi theo con đường phát triển sinh thái và kinh tế cùng có lợi.

                                         Nguồn: Zhangye Daily,tạp chí Hoa Sen