{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Tàu thăm dò sao Hỏa TQ hoàn thành hiệu chỉnh giữa đường trên quỹ đạo lần thứ nhất

Ngày đăng:2020-08-04 11:12:24   

 

 

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng ngày 2/8, tàu thăm dò sao Hỏa Thiên Vấn I đầu tiên của Trung Quốc hoàn thành thuận lợi hiếu chỉnh giữa đường trên quỹ đạo lần thứ nhất, tiếp tục bay lên sao Hỏa. Trước khi hiếu chỉnh trên quỹ đạo lần thứ nhất, tàu Thiên Vấn I đã bay khoảng tiếng đồng hồ trên vũ trụ, cách trái đất khoảng triếu km, hiến các hế thống giữ trạng thái tốt đẹp.

Trong vài tháng tới, tàu "Thiên Vấn I" còn sẽ tiến hành nhiều lần hiếu chỉnh giữa đường, và đến gần sao Hỏa sau hơn tháng bay, thông qua hế thống chế động bị sao Hỏa cuốn hút và bước vào quỹ đạo sao Hỏa, triển khai công viếc chuẩn bị đổ bộ sao Hỏa và thăm dò khoa học.