{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 4 bắt đầu tiếp nhận các doanh nghiệp đăng ký tham gia

Ngày đăng:2020-09-29 15:33:04   

 

 

Theo tin Đài chúng tôi: Cục Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc ra thông báo cho biết, trang Web chính thức của Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc bắt đầu tiếp nhận các doanh nghiệp đăng ký tham gia triển lãm thương mại tại Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 4.

 

Hội chợ triểm lãm lần này sẽ thiết lập khu triển lãm gồm khu trang thiết bị kỹ thuật, khu hàng tiêu dùng, khu ô tô, khu thực phẩm và nông sản phẩm, khu thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe và khu thương mại dịch vụ.

 

Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ sẽ diễn ra vào tháng năm nay tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.