{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Thể hiện văn hóa dân tộc Kinh bằng tranh ảnh và biểu diễn

Ngày đăng:2020-11-23 19:32:44   

 

  Dân tộc Kinh là dân tộc chính của Việt Nam, Trung Quốc cũng có dân tộc Kinh. Dân tộc Kinh là dân tộc thiểu số duy nhất lấy ngư nghiệp và kinh tế biển làm chính của Trung Quốc, dân số chỉ hơn nghìn, chủ yếu tập trung cư trú tại "Tam đảo dân tộc Kinh" ở thành phố Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đi biển đánh bắt cá trở thành cuộc sống kinh tế chính của dân tộc Kinh, đồng thời hình thành văn hóa ngư nghiệp phát triển và bản sắc văn hóa ngư nghiệp độc đáo của dân tộc Kinh.

  Để kế thừa văn hóa truyền thống dân tộc Kinh, mới đây, thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây đã tổ chức "Triển lãm cà kheo dân tộc Kinh Trung Quốc và văn hóa dân tộc Phòng Thành Cảng". Triển lãm chủ yếu trưng bày tác phẩm nhiếp ảnh phóng sự thể hiện văn hóa dân tộc Kinh Trung Quốc và cảnh quan nhân văn của thành phố Phòng Thành Cảng và bức chữ Nôm, phản ánh cuộc sống và sản xuất truyền thống dân tộc Kinh, đàn bầu dân tộc Kinh, Thiên Cầm truyền thống dân tộc Choang áo đen Phòng Thành Cảng, dân tộc Kinh thành phố Phòng Thành Cảng, dân tộc Dao Đại Bản, Tiểu Bản v.v.

 

  Tác phẩm trưng bày lần này bắt nguồn từ cuộc sống đời thường của dân tộc Kinh và các dân tộc khác ở địa phương, nội dung chân thực, độc đáo, cũng là một hình ảnh thu nhỏ thể hiện đoàn kết tiến bộ dân tộc của địa phương.