{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

CỬA KHẨU

 
Hướng dẫn làm thủ tục xuất nhập cảnh của nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa
 

1. Đơn vị làm thủ tục: Trung tâm làm thủ tục xuất nhập cảnh của cục công an thành phố Đông Hưng
 

2. Cơ quan phê duyệt: Ban quản lý xuất nhập cảnh cục công an thành phố Phòng Thành Cảng
 

3. Chương trình làm thủ tục: Thực hành đăng ký trước, làm thủ tục trước mặt, xét duyệt phê duyệt, làm sổ phát sổ.
 

(1) Đăng ký

*Công ty và xí nghiệp phải cung cấp những tài liệu như sau:

1. Đơn xin của công ty/xí nghiệp.
 

2. Giấy phép doanh nghiệp mà ban quản lý công thương vùng biên giới phát cho.
 

3. Giấy chứng nhận nộp thuế trên 1000 tệ năm trước.
 

4. Bảng đăng ký công ty/xí nghiệp.
 

5. Bản sao và bản gốc chứng minh thứ và giấy chứng nhận nhà ở của pháp nhân và nhân viên được công ty cử.
 

* Hộ cá thể phải cung cấp những tài liệu như sau:
 

1. Bảng đăng ký hộ cá thể.
 

2. Giấy phép doanh nghiệp mà ban quản lý công thương vùng biên giới phát cho.
 

3. Bản sao và bản gốc chứng minh thứ và giấy chứng nhận nhà ở của mình và người thân.
 

* Thời hạn xác định

Cơ quan làm thủ tục sẽ xác định những tài liệu trong vòng 10 ngày, và viết báo cáo xác định và , nếu không cho phép đăng ký thì viết .
 

(2) Làm thủ tục trước mặt

* Công ty/xí nghiệp phải cung cấp những tài liệu như sau:
 

1. Đơn xin sổ thông hành xuất nhập cảnh.
 

2. Bản sao và bản gốc chứng minh thư người xin.
 

3. 03 ảnh chân dung cỡ 3.5×4.9, chụp trên nền phông trắng.
 

4. Bản sao và bản gốc giấy phép doanh nghiệp ban quản lý công thương.
 

5. Bản sao và bản gốc sổ mã cơ quan.
 

6. Bản sao và bản gốc giấy chứng nhận nộp thuế tháng trước.
 

7. Thư cử.
 

8. Bản sao và bản gốc giấy chứng nhận đăng ký mà ban quản lý xuất ngập cảnh cơ quan công an phát cho.
 

* Hộ cá thể phải cung cấp những tài liệu như sau:
 

1. Đơn xin sổ thông hành xuất nhập cảnh.
 

2. Bản sao và bản gốc chứng minh thư người xin.
 

3. 03 ảnh chân dung cỡ 3.5×4.9, chụp trên nền phông trắng.
 

4. Bản sao và bản gốc giấy phép doanh nghiệp công thương hộ cá thể.
 

5. Bản sao và bản gốc giấy chứng nhận nộp thuế tháng trước.
 

6. Bản sao và bản gốc giấy chứng nhận đăng ký mà ban quản lý xuất ngập cảnh cơ quan công an phát cho.
 

(3). Chỗ xét duyệt phê duyệt và làm sổ: Ban quản lý xuất nhập cảnh cục công an thành phố Phòng Thành Cảng.
 

4. Thời hạn làm việc
 

* Xin lần đầu tiên: Ban xuất nhập cảnh cơ quan công an sẽ xác định những tài liệu trong vòng 15 ngày, đối cới những người không cho phép làm thủ tục thì sẽ triển khai điều tra.
 

* Xin lần thứ hai: Đối với người xin lần thứ hai đưa ra đơn xin, cơ quan sẽ xác định những tài liệu trong vòng 1 ngày đồng thời đưa ra tài liệu lên cơ quan xác định cấp trên. Sau khi cơ quan xác định nhận được, thì sẽ làm sổ ngay trong vòng 5 ngày.
 

5. Tiêu chuẩn thu phí: 100 tệ/quyển (Sổ thông hành).
 

6. Số điện thoại: 0770—7697022