{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

CỬA KHẨU

 
Hướng dẫn làm thủ tục xin hộ chiếu phổ thông điện tử
 

1. Đơn vị làm thủ tục: Trung tâm làm thủ tục xuất nhập cảnh của cục công an thành phố Đông Hưng
 

2. Căn cứ:
<Quy định làm việc quản lý làm thủ tục xin hộ chiếu phổ thông điện tử > .
 

3. Xin hộ chiếu phổ thông điện tử phải cung cấp những tài liệu như sau:
 

1. Viết đầy đủ <Đơn xin hộ chiếu phổ thông điện tử > và dán ảnh chân dung có màu của bản thân mình.
 

2. Chứng minh thư của bản thân mình. Người Trung Quốc phải cung cấp bản gốc chứng minh thư và sổ hộ khẩu, và đưa ra bản sao.
 

3. Người xin chưa đủ 16 tuổi, ngoài cung cấp sổ hộ khẩu và chứng minh thư, còn nên đưa ra sổ hộ khẩu và chứng minh thư của người giám hộ. Nếu chưa làm chứng minh thư có thể không nội giao.
 

4. Người xin chưa đủ 16 tuổi thì phải có người giám hộ đi theo. Nếu không thì có thể uỷ thác người ta đi theo, và cung cấp thư uỷ thác người giám hộ, và bản sao sổ hộ khẩu và chứng minh thư của người ấy.
 
5.
Giấy tờ liên quan đến công việc bạn đang làm việc (tính đến thời điểm đi làm visa): Giấy xin nghỉ phép hoặc giấy cho phép nghỉ của cơ quan đang làm việc có cơ sở pháp lý (dấu xác nhận); giấy phép kinh doanh của cơ quan đang làm việc; hoặc cũng có thể là giấy chứng nhận nhậm chức.
 
6. Quân nhân xin làm hộ chiếu phải có chứng minh đầy đủ của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh chính quyền nhân dân địa phương trên cấp huyện.
 

7. Những tài liệu có liên qua khác.


4. Chương trình làm thủ tục: Làm tại cửa sổ→lãnh đạo đại đội→cơ quan công an cấp trên phê duyệt và ký phát.
       

5. Thời hạn làm thủ tục:

1. Theo quy định là15 ngày làm việc, chấp thuận 13 ngày làm xong.
 
 
2. Nếu có tình tiết đặc biệt như sau, có thể xin làm nhanh hơn.
 

   (1) Sang thăm người thân bị bệnh trầm trọng nguy hiểm và vội về chịu tang.
 

(2)Ngày gần đến ngày khai giảng.
 

(3)Gần đến thời hạn giấy phép nhập cảnh, visa.
 

(4)Những lý do khác được cơ quan công an cho phép.
 

6. Tiêu chuẩn thu phí: Lần đầu làm thì 200 tệ/quyển, đổi hộ chiếu phổ thông 220/quyển, hộ chiếu mất hiệu lực xin làm lại 220/quyển, hộ chiếu bị hỏng xin làm lại 220/quyển, hộ chiếu bị mất xin làm lại 420/quyển.
 

7. Những điều cần phải chú ý


1. Người xin cần phải đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh làm thủ tục, và trả lời vấn đề của nhân viên làm việc.
 

2. Người xin chưa đủ 16 tuổi thì phải có người giám hộ đi theo. Nếu không thì có thể uỷ thác người ta đi theo, và cung cấp thư uỷ thác người giám hộ, và bản sao sổ hộ khẩu và chứng minh thư của người ấy.
 

3. Người xin trên 16 tuổi phải thu nhập vân tay.
 

4. Tất cả bản sao phải sử dung giấy cỡ A4.
 

5. Cơ quan công an cấp trên có quyền yêu cầu người xin đua ra những tài liệu chứng minh khác.
 

8. Số điện thoại liên lạc: 0770—7697022