{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Ngân hàng Nhà nước Ma-lai-xi-a ra sức đề xướng thanh toán điện tử

Ngày đăng:2017-12-18 16:29:06   
Theo Hãng tin Trung Quốc: Để thuận theo thời đại kinh tế số, Ngân hàng Nhà nước Ma-lai-xi-a đưa ra hai biện pháp, ra sức đề xướng thanh toán điện tử. Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ma-lai-xi-a Mu-ham-mát I-bra-him (Muhammad Ibrahim) cho biết, hai biện pháp này bao gồm miễn phí chuyển tiền tức thời cho cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ, tặng lệ phí sử dụng séc.


Ông Mu-ham-mét I-bra-him cho biết, cùng với việc sử dụng séc xuất hiện xu hướng giảm, Ngân hàng Nhà nước mong thực hiện mục tiêu giảm sử dụng séc xuống còn 100 triệu tờ năm 2019.