{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Đợt hoa quả nhập cảnh đầu tiên ở cửa khẩu đường bộ Đông Hưng chính thức thông quan

Ngày đăng:2021-05-24 16:24:49   


  Sáng 14/5, 13 chiếc xe công-ten-nơ chở quả thanh long, mít và sầu riêng Thái Lan từ cửa khẩu Móng Cái Việt Nam đi vào cửa khẩu Đông Hưng, Trung Quốc có trật tự, nhanh chóng thông quan sau khi thông qua kiểm nghiệm kiểm dịch của Hải quan Đông Hưng từ nơi giám sát quản lý chỉ định của hoa quả nhập cảnh ở cầu Bắc Luân 2, đây là đợt hoa quả nhập cảnh đợt đầu của cửa khẩu đường bộ Đông Hưng, đánh dấu nơi giám sát quản lý chỉ định của hoa quả nhập cảnh cầu Bắc Luân 2 chính thức đưa vào vận hành.

                                                                             
Biên tập viên:Hải Vân
                                                                                Nguồn: Crionline