{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 2

Ngày đăng:2021-05-31 09:23:52   
   Đài chúng tôi dẫn lại tin từ Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc cho biết, 20 giờ 55 phút ngày 29/5, tên lửa đẩy Trường Chinh 7 mang theo tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 2 đã được phóng đúng giờ tại bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Khoảng 604 giây sau, tàu vũ trụ tách khỏi tên lửa đẩy, đi vào quỹ đạo dự định một cách chính xác. 21 giờ 17 phút, hai cánh buồm mặt trời giương ra, nhiệm vụ phóng thu được thành công tốt đẹp.
                                                                                      (Nguồn: Crionline)