{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

官宣! 神舟十二号载人飞船17日发射

Tuyên bố chính thức! Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 12 sẽ được phóng ngày 17 tháng 6

Ngày đăng:2021-06-17 15:57:36   


   Phóng viên tìm hiểu được từ cuộc họp báo Sứ mệnh tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 12 được tổ chức sáng nay cho biết, bộ tổng chỉ huy sau khi nghiên cứu đã quyết định, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 12 sẽ được phóng vào đúng 9 giờ 22 phút ngày 17 tháng 6 theo giờ Bắc Kinh, tổ phi hành gia gồm các phi hành gia Nhiếp Hải Thắng, Lưu Bác Minh và Thang Hồng Ba, trong đó Nhiếp Hải Thắng đảm nhiệm vị trí chỉ huy trưởng. Phi hành gia Nhiếp Hải Thắng từng tham gia sứ mệnh tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 6 và Thần Châu 10, phi hành gia Lưu Bác Minh từng tham gia sứ mệnh tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 7, phi hành gia Thang Hồng Ba lần đầu bay vào vũ trụ.

                                                                    Nguồn: CCTV News,tạp chí Hoa Sen