{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Cuộc phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-12 thu được thành công tốt đẹp - việc xây dựng trạm vũ trụ Trung Quốc lại tiến thêm một bước

Ngày đăng:2021-06-18 16:12:01   


   Theo tin Đài chúng tôi: Vào lúc 9 giờ 22 phút ngày 17/6, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-12 đã phóng thành công tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền. Sau đó, tàu vũ trụ đã thành công bay vào quỹ đạo dự định, đưa ba phi hành gia vào vũ trụ một cách thuận lợi, đánh dấu việc xây dựng trạm vũ trụ của Trung Quốc lại tiến thêm một bước lớn.   Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-12 là tàu vũ trụ có người lái với tiêu chuẩn nghiên cứu sản xuất cao nhất và các chỉ tiêu yêu cầu nghiêm ngặt nhất của Trung Quốc từ trước đến nay.
 
   Nhiệm vụ lần này không những là cuộc phóng lần thứ 4 nghiệm chứng những công nghệ then chốt của trạm vũ trụ, cũng là trạm vũ trụ lần đầu tiên có người lái, ba phi hành gia sẽ ở lại trạm vũ trụ 3 tháng, triển khai các nhiệm vụ sửa chữa và bảo trì bên ngoài mô-đun, thay thiết bị, ứng dụng khoa học ...

                                                                                 Nguồn: Crionline