{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

中国共产党党员总数为9514.8万名

Tổng số Đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc là 95,148 triệu

Ngày đăng:2021-07-02 10:30:03   Số liệu thống kê mới nhất của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho thấy, tính đến ngày 5 tháng 6 năm 2021, tổng số Đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc là 95,148 triệu, tổng số tổ chức cơ sở Đảng là 4,864 triệu.

                                           Nguồn: CCTV NEWS,tạp chí Hoa Sen