{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh thứ 5 của Phong Vân-3

Ngày đăng:2021-07-06 09:52:23   


   Theo tin Tân Hoa xã: 7 giờ 28 phút ngày 5/7, Trung Quốc phóng thành công vệ tinh thứ 5 của Phong Vân-3 tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-4C, thành công đưa vệ tinh Phong Vân-3 vào quỹ đạo dự định, hoàn thành nhiệm vụ phóng vệ tinh. Vệ tinh này sẽ nâng cao hơn nữa độ chính xác của trị số dự báo thời tiết, làm phong phú hệ thống quan trắc nghiệp vụ vệ tinh khí tượng, đẩy mạnh việc xây dựng hiện đại hóa cơ sở hạ tầng không gian vũ trụ của Trung Quốc.
 Nhiệm vụ lần này là lần phóng thứ 377 của tên lửa đẩy Trường Chinh-4C.

                                                        Nguồn : Tân Hoa Xã, tạp chí Hoa Sen