{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Đại sứ Trung Quốc phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền LHQ cho biết: Sẽ tổ chức Ô-lim-pích mùa Đông và Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh thành một đại hội thể thao tiết kiệm, an toàn và tuyệt vời

Ngày đăng:2021-07-09 09:59:55   


   Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 7/7, Khóa họp lần thứ 47 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tổ chức hội thảo chuyên đề “Thúc đẩy nhân quyền thanh niên thông qua lý tưởng thể thao và Ô-lim-pích”. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc ở Giơ-ne-vơ Trần Húc phát biểu chỉ rõ, Trung Quốc sẽ tổ chức Ô-lim-pích mùa Đông  và Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh thành một đại hội thể thao tiết kiệm, an toàn và tuyệt vời.
   Đại sứ các nước Nga, Vê-nê-xu-ê-la, Nê-pan trong bài phát biểu hoan nghênh Trung Quốc tổ chức Ô-lim-pích mùa Đông và Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh năm 2022, tin rằng đây sẽ trở thành một đại hội thể thao lớn mà các nước cùng tham gia, chống lại cách làm của một số nước chính trị hoá đại hội thể thao. Đại sứ Vê-nê-xu-ê-la nêu rõ, là thành phố duy nhất tổ chức Thế vận hội mùa Hè và mùa Đông, Bắc Kinh đã đóng góp độc đáo cho thể thao Ô-lim-pích quốc tế.

                                                                                      Nguồn : Crionline