{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Nhiều nơi Trung Quốc triển khai thí điểm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số

Ngày đăng:2023-01-31 16:24:40   

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, việc sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số cũng tăng lên đáng kể. Phiếu giảm giá nhân dân tệ kỹ thuật số có thể được sử dụng để ăn lẩu, mua hoa, xem phim, v.v.

 

Tại Thâm Quyến, đợt đầu tiên của các thành phố thí điểm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, 100 triệu phong bì đỏ nhân dân tệ kỹ thuật số đã được phát hành trong dịp Tết Nguyên đán  và Tết Nguyên tiêu. Bên cạnh đó, các khu vực thí điểm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số khác như Thiên Tân, Ôn Châu, Tế Nam, v.v, cũng đã khởi động hoạt động phiếu giảm giá đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Theo thống kê sơ bộ hiện nay, số lượng hoạt động đồng nhân dân tệ kỹ thuật số ở các khu vực thí điểm đã vượt quá 180 triệu nhân dân tệ, thúc đẩy tiêu dùng hiệu quả trong dịp Tết.

 

Nghiên cứu viên Học viện Tài chính của Đại học Phúc Đán Đổng Hy Diểu cho biết, đồng nhân dân tệ kỹ thuật số không chỉ là tiền mặt bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, mà còn là một công cụ thanh toán điện tử an toàn hơn.

 

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng tuyên bố, họ sẽ tiếp tục khai thác các ứng dụng đổi mới của đồng nhân dân tệ kỹ thuật số trong tương lai.