{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, đi sâu cải cách và đổi mới sáng tạo, nâng cao toàn diện năng lực chiến lược trong lĩnh vực mới nổi

Ngày đăng:2024-03-13 21:05:05   

Ngày 7/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự Hội nghị toàn thể Đoàn đại biểu Quân Giải phóng Nhân dân và Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Trung Quốc tại Kỳ họp thứ 2 Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc khoá XIV nhấn mạnh, năng lực chiến lược trong lĩnh vực mới nổi là một phần quan trọng của hệ thống và năng lực chiến lược quốc gia, liên quan tới sự phát triển chất lượng cao kinh tế-xã hội của Trung Quốc, liên quan tới an ninh quốc gia và tính chủ động đấu tranh quân sự, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy toàn diện sự nghiệp vĩ đại xây dựng nước mạnh và phục hưng dân tộc bằng hiện đại hoá kiểu Trung Quốc. Cần tăng cường đảm đương và sứ mệnh, đi sâu cải cách và đổi mới sáng tạo, nâng cao toàn diện năng lực chiến lược trong lĩnh vực mới nổi.