{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc triển khai giáo dục chủ đề trong toàn đảng

Ngày đăng:2023-04-06 23:14:06   

Mới đây, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập hội nghị, quyết định triển khai giáo dục chủ đề học tập và quán triệt tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới từ tháng 4 năm nay và chia theo hai đợt từ trên xuống dưới trong hơn 96 triệu đảng viên và cán bộ.

 

Kể từ Đại hội XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012, Đảng Cộng sản Trung Quốc trước sau bố trí và hoàn thành 5 lần phong trào giáo dục học tập mang tính tập trung. Học tập giáo dục chủ đề 5 lần này bao gồm đường lối quần chúng, tác phong cán bộ đảng viên, học tập lịch sử Đảng v.v.

Giáo dục chủ đề học tập quán triệt tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới lần này là biện pháp quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm quán triệt thực hiện tinh thần Đại hội XX.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, nhiệm vụ căn bản triển khai giáo dục chủ đề lần này là biến tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới thành sức mạnh to lớn kiên định niềm tin lý tưởng, tôi luyện tính đảng và chỉ đạo thực tiễn, thúc đẩy công việc; giáo dục hướng dẫn đông đảo cán bộ, đảng viên xây dựng bền chặt tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, nỗ lực giải quyết vấn đề bức xúc, khó khăn, lo âu, mong đợi của quần chúng nhân dân, tăng cường cảm giác được thụ hưởng, cảm giác hạnh phúc và cảm giác an toàn của quần chúng nhân dân.