{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thị sát lực lượng Hải quân Chiến khu miền Nam

Ngày đăng:2023-04-13 16:49:21   

Ngày 11/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình thị sát và điều tra nghiên cứu lực lượng Hải quân Chiến khu miền Nam Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần phải tăng cường huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tăng nhanh chuyển đổi mô hình, nâng cao toàn diện trình độ hiện đại hóa quân đội, kiên quyết hoàn thành các nhiệm vụ do Đảng và nhân dân giao phó.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần phải kiên trì suy nghĩ và xử lý vấn đề quân sự từ tầm cao chính trị, kiên định triển khai đấu tranh quân sự một cách linh hoạt, nâng cao năng lực ứng phó tình hình phức tạp một cách kịp thời và thỏa đáng, kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quyền và lợi ích biển của Trung Quốc, nỗ lực duy trì ổn định đại cục của khu vực xung quanh.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng Đảng trong quân đội, tập trung vào việc quản lý Đảng và quân đội nghiêm minh toàn diện.