{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Công bố “Báo cáo điều tra và đánh giá tình hình môi trường sinh thái của vùng biển đảo Hoàng Nham”

Ngày đăng:2024-07-10 17:56:02   

Ngày 10/7, Bộ Môi trường Sinh thái Trung Quốc công bố “Báo cáo điều tra và đánh giá tình hình môi trường sinh thái của vùng biển đảo Hoàng Nham”. Đây là cuộc “kiểm tra sức khoẻ toàn diện” đầu tiên đối với môi trường sinh thái của vùng biển đảo Hoàng Nham. Kết quả cho thấy, môi trường của vùng biển đảo Hoàng Nham có chất lượng tốt, hệ sinh thái các rạn san hô lành mạnh.

Trung Quốc đã thành lập đội điều tra chuyên nghiệp để điều tra tình hình môi trường sinh thái của vùng biển đảo Hoàng Nham một cách hệ thống từ tháng 5 đến tháng 6/2024.