{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Trung Quốc nỗ lực xây dựng cường quốc giáo dục, tạo sự nâng đỡ mạnh mẽ cho hiện đại hóa kiểu Trung Quốc

Ngày đăng:2023-06-01 09:07:44   

Ngày 29/5, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương—cơ quan tổ chức và lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức buổi học tập thể về vấn đề giáo dục. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã có những bố trí về đẩy nhanh xây dựng cường quốc giáo dục.

Trung Quốc từ xưa đã là một quốc gia tôn sư trọng đạo, hiện nay người Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng cường quốc hiện đại đặc sắc Trung Quốc, điều này liên quan chặt chẽ đến giáo dục. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đề ra “Xây dựng nền giáo dục hài lòng dân”, thúc đẩy công bằng trong giáo dục, thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, giữa các trường, giữa các nhóm người, để mỗi trẻ em đều được hưởng nền giáo dục công bằng, có chất lượng.

 

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đề ra, phát triển chất lượng cao dịch vụ là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng cường quốc giáo dục. Trung Quốc đòi hỏi cấp bách điều phối thúc đẩy xây dựng một cách hệ thống cường quốc giáo dục, cường quốc khoa học – công nghệ và cường quốc nhân tài, “tạo hiệu ứng số nhân thúc đẩy phát triển chất lượng cao”.

Khác với một số nước áp đặt hàng rào kỹ thuật, phân biệt đối xử lưu học sinh Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ quan điểm phát triển cởi mở, tận dụng hiệu quả nguồn lực giáo dục hàng đầu và các yếu tố đổi mới sáng tạo trên thế giới, để Trung Quốc trở thành trung tâm giáo dục quan trọng có tầm ảnh hướng lớn trên thế giới; tích cực tham gia quản trị giáo dục toàn cầu, ra sức thúc đẩy “đến Trung Quốc du học”; nỗ lực tăng cường cởi mở, tín nhiệm và hợp tác trong giới khoa học – công nghệ quốc tế, giành càng nhiều đổi mới sáng tạo quan trọng và những đột phá trong công nghệ cốt lõi then chốt, để đóng góp mới và nhiều hơn cho sự tiến bộ của văn minh nhân loại.