{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình khảo sát các địa điểm biểu tượng văn hóa Trung Quốc có ý nghĩ sâu xa gì?

Ngày đăng:2023-06-03 19:32:25   

Ngày 1 và ngày 2/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khảo sát hai địa điểm biểu tượng văn hóa mới của Trung Quốc, đó là Bảo tàng Lưu trữ Tài liệu xuất bản và văn hóa quốc gia Trung Quốc (China National Archives of Publications and Culture) và Viện Nghiên cứu lịch sử Trung Quốc ,dự Buổi tọa đàm về Kế thừa và phát triển văn hóa, lần đầu tiên đề xuất xây dựng nền văn minh hiện đại của dân tộc Trung Hoa.

Chức năng chính của Bảo tàng Tài liệu xuất bản và văn hóa quốc gia Trung Quốc là sưu tầm các phiên bản sách cổ quý báu do nền văn minh Trung Hoa lưu lại qua nhiều cuộc bể dâu, có thể nói là kho gien hạt giống của nền văn hóa Trung Hoa. Chức trách chủ yếu của Viện Nghiên cứu lịch sử là tổ chức thực thi các dự án học thuật quan trọng quốc gia trên lĩnh vực sử học, dốc sức vào việc nghiên cứu và làm rõ nguồn gốc của nền văn minh Trung Hoa. Trong chuyến khảo sát lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cho biết ý nghĩ sâu xa đằng sau chuyến khảo sát, “thời đại ngày nay, đất nước phồn thịnh, xã hội yên bình và ổn định, có mong muốn và năng lực kế thừa văn hóa dân tộc, cần làm tốt việc lớn này”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, xây dựng nền văn minh hiện đại của dân tộc Trung Hoa đòi hỏi kiên định sự tự tin về văn hóa, thực hiện độc lập tự chủ về tinh thần. Đòi hỏi thể theo sự cởi mở và bao trùm, viết lên những trang sử hoa mỹ đương đại.