{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Bám sát sứ mệnh và nhiệm vụ, tăng cường luyện binh và chuẩn bị chiến tranh, tạo dựng Trường Thành thép bảo vệ đất nước và biên cương

Ngày đăng:2023-06-12 17:45:10   

Ngày 7/6, tại Nội Mông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã điều tra nghiên cứu tình hình kiểm soát biên giới và xây dựng bộ đội biên phòng, lắng nghe báo cáo về tình hình liên quan kiểm soát biên giới và xây dựng bộ đội biên phòng và có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh cần phải nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác biên phòng, tăng cường đảm đương sứ mệnh, bảo vệ và củng cố biên cương cho Đảng và Nhân dân. Các cán bộ chiến sĩ nhất trí cho rằng, bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã định hướng cho việc xây dựng tốt bộ đội biên phòng, làm tốt công tác biên phòng, xây dựng nên sự tuân theo căn bản, cần phải kiên trì bền bỉ gắn kết lòng tin, hun đúc tâm hồn bằng tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, đi sâu trang bị tư tưởng Tập Cận Bình về xây dựng quân đội hùng mạnh, lĩnh hội sâu sắc ý nghĩa mang tính quyết định của “Hai xác lập”, tăng cường “Bốn ý thức”, kiên định “bốn tự tin”, làm được “Hai bảo vệ”, quán triệt cơ chế trách nhiệm của Chủ tịch Quân ủy, hội tụ sức lực hào hùng củng cố bền chặt biên cương và biên phòng.