{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Xuất bản phát hành phiên bản đa ngôn ngữ cuốn sách “Tập Cận Bình về quản lý đất nước Trung Quốc” tập IV

Ngày đăng:2023-06-12 17:46:26   

Mới đây, cuốn sách “Tập Cận Bình về quản lý đất nước Trung Quốc” tập IV phiên bản tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Arab, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc phồn thể đã được Nhà Xuất bản Ngoại văn Trung Quốc xuất bản và phát hành trong và ngoài nước.

Cuốn sách “Tập Cận Bình về quản lý đất nước Trung Quốc” tập IV đã tuyển chọn 109 bài nói chuyện, diễn thuyết, phát biểu, chỉ thị, thư mừng quan trọng từ ngày 3/2/2020 đến 10/5/2022, có ý nghĩa quan trọng cho cộng đồng quốc tế kịp thời tìm hiểu về sự phát triển mới của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, tăng thêm hiểu biết về lý do tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể thành công trong quá khứ và làm thế nào để tiếp tục thành công trong tương lai, tăng cường hiểu biết sâu hơn về con đường, quản trị và lý luận của Trung Quốc.