{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Công bố Sách Xanh “Lằn ranh đỏ bảo vệ sinh thái Trung Quốc”

Ngày đăng:2023-08-16 09:55:22   

Ngày 15/8, Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc công bố Sách Xanh “Lằn ranh đỏ bảo vệ sinh thái Trung Quốc”, đây là thành quả về lằn ranh đỏ bảo vệ sinh thái đầu tiên của Trung Quốc được công bố dưới hình thức Sách Xanh. Sách Xanh chỉ rõ, diện tích lằn ranh đỏ bảo vệ sinh thái hoạch định trên cả nước Trung Quốc tổng cộng có khoảng 3 triệu 190 nghìn km vuông, che phủ toàn bộ 35 khu vực ưu tiên bảo vệ tính đa dạng sinh học trên cả nước, loại hình hệ thống sinh thái điển hình có trên 90%, bao gồm các khu bảo tồn thiên nhiên, khu vực có chức năng sinh thái cực kỳ quan trọng, sinh thái cực kỳ yếu ớt nằm ngoài khu bảo tồn thiên nhiên, cũng như khu vực có giá trị sinh thái tiềm năng quan trọng.