{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Chủ tịch Tập Cận Bình: Cung cấp dịch vụ Trung Quốc nhiều hơn và tốt hơn cho toàn cầu bằng sự phát triển chất lượng cao

Ngày đăng:2023-09-04 11:20:59   

Sáng 2/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu qua đường truyền video tại Hội nghị Cấp cao Thương mại dịch vụ toàn cầu trong khuôn khổ Hội chợ triển lãm Thương mại dịch vụ quốc tế Trung Quốc năm 2023.

 

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ sẻ chia thành quả xây dựng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Tập trung mở rộng nhu cầu trong nước, đẩy nhanh xây dựng thị trường trong nước lớn mạnh, chủ động mở rộng nhập khẩu dịch vụ chất lượng cao, khuyến khích mở rộng xuất khẩu dịch vụ thâm dụng tri thức, tạo động lực phát triển mới cho thế giới thông qua cơ hội từ thị trường khổng lồ Trung Quốc, cung cấp dịch vụ Trung Quốc nhiều hơn và tốt hơn cho toàn cầu bằng sự phát triển chất lượng cao, tăng cường cảm giác được hưởng lợi của người dân thế giới.