{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Trung Quốc công bố Sách Trắng “Cùng xây dựng ‘Vành đai và Con đường’: Thực tiễn quan trọng của xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại”

Ngày đăng:2023-10-11 09:56:12   

Ngày 10/10, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức họp báo, công bố Sách Trắng “Cùng xây dựng ‘Vành đai và Con đường’: Thực tiễn quan trọng của xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại”.

 

Sách Trắng lấy tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới làm chỉ đạo, trình bày một cách hệ thống về nguồn gốc lịch sử, tầm nhìn quan niệm, con đường thực hiện, thành tựu thực tiễn và ý nghĩa thế giới của “Vành đai và Con đường”, giới thiệu toàn diện thành quả phong phú của Sáng kiến cùng xây dựng “Vành đai và Con đường” trong 10 năm qua, trình bày rõ quyết tâm và hành động của Trung Quốc trong việc thúc đẩy phát triển chất lượng cao “Vành đai và Con đường”, cùng các nước chung tay xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

 

Sách Trắng được công bố với 8 ngôn ngữ là tiếng Trung, Anh, Pháp, Nga, Đức, Tây Ban Nha, Arab, Nhật.