{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Cụm từ then chốt Trung Quốc: Sức sản xuất mới

Ngày đăng:2024-02-09 10:16:02   

Mới đây, tại Trung Quốc thịnh hành một cụm từ nóng: Sức sản xuất mới. Ngay vào tháng 9 năm ngoái, khi khảo sát tại vùng Đông-Bắc, Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên đề xuất cụm từ này, thu hút sự quan tâm của xã hội, trở thành cụm từ hot trong năm.

Khái niệm về sức sản xuất mới có ba nghĩa: Một là “sức sản xuất”. Hai là “mới”. Ba là “trạng thái chất lượng”. So với hình thái thông qua một lượng lớn lao động và vốn đầu tư để tăng số lượng sản phẩm, thúc đẩy kinh tế phát triển, sức sản xuất mới càng thêm chú trọng trạng thái chất lượng phát triển công nghệ cao, hiệu năng cao và chất lượng cao. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, “sức sản xuất mới” là sự thể hiện tập trung về Tư tưởng Tập Cận Bình về kinh tế, là sự chỉ đạo lý luận khoa học và kim chỉ nam hành động nhằm thúc đẩy toàn diện kinh tế Trung Quốc phát triển lành mạnh và chất lượng cao bền vững trong thời đại mới, dẫn dắt sự phát triển các ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược và các ngành công nghiệp của tương lai.

Làm thế nào để phát triển sức sản xuất mới? Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đặt bố cục như sau: Cải tạo và nâng cấp các ngành nghề truyền thống; vun đắp và phát triển lớn mạnh các ngành công nghiệp mới nổi; đặt bố cục xây dựng các ngành công nghiệp của tương lai; vun đắp đội ngủ nhân lực kế cận của các ngành nghề.

Thúc đẩy sức sản xuất mới “sẽ có ảnh hưởng to lớn tới việc tháo gỡ các vấn đề nan giải chưa biết thông qua hợp tác quốc tế. Trung Quốc cần tạo ra sinh thái cởi mở, sáng tạo mang sức cạnh tranh toàn cầu, thúc đẩy sức sản xuất mới sẽ kéo eho hợp tác quốc tế nhiều hơn.