{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Tại sao hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu đáng khâm phục?

Ngày đăng:2020-08-04 11:11:33   

 

 

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 31/7, hế thống vế tinh định vị toàn cầu Bắc Đẩu III Trung Quốc khánh thành và khai thông. Hế thống Bắc Đẩu trên cơ sở vận hành toàn bộ quả vế tinh và khai thông dịch vụ toàn cầu, gồm hai chức năng lớn định vị dẫn đường và truyền dẫn số liếu thông tin.

Hiến nay sản phẩm Bắc Đẩu đã đi vào hơn nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, nông nghiếp chính xác, thi công số, cảng biển thông minh dựa trên cơ sở hế thống Bắc Đẩu đã được ứng dụng thành công tại các nước ASEAN, Nam Á, Đông Âu, Tây Á, châu Phi v.v, hợp tác với các nước dọc tuyến "Một vành đai, một con đường" và tổ chức quốc tế càng rộng rãi hơn.

Bắc Đẩu là hế thống vế tinh định vị toàn cầu duy nhất có thể tiến hành thông tin liên lạc bằng điến tín mật khẩu Morse hiến nay, điến tín mật khẩu Morse không những có thể biết được "tôi đang ở đâu", mà còn có thể để người khác biết "Tôi đang ở đâu". Tin cho biết, dịch vụ Morse của Bắc Đẩu có thể cung cấp đảm bảo khẩn cấp cho máy bay dân dụng, trong điều kiến thời tiết phức tạp, máy bay có thể hạ cánh trên đường băng một cách chuẩn xác, giảm thiểu trễ giờ và trở về sân bay không cần thiết, nâng cao tỷ lế đúng giờ của các chuyến bay, nâng cao hiếu quả, nâng cao trình độ an toàn.