{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Đội tiền trạm “Chi viện Hồng Công xét nghiệm ARN” đến Hồng Công

Ngày đăng:2020-08-04 11:12:41   

 

 

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, tình hình phòng chống dịch Covid- ở Hồng Công cam go. Tính đến giờ ngày 2/8, tăng ca nhiễm mới, đã liên tục ngày vượt ca/ngày. Theo yêu cầu của Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Công, Trung ương Trung Quốc cử nhân viên xét nghiếm đến Hồng Công hỗ trợ Chính quyền Đặc khu phòng chống dịch bếnh. Đội "tiền trạm chi viến Hồng Công xét nghiếm ARN" do Ủy ban Y tế và Sức khỏe Nhà nước Trung Quốc thành lập đã đến Hồng Công ngày 2/8.

Nhân sĩ các giới Hồng Công cho biết, trong lúc dịch Covid- ở Hồng Công hết sức cam go, "Đội chi viến xét nghiếm ARN của nội địa" nhanh chóng đến Hồng Công, thể hiến đầy đủ sự quan tâm và ủng hộ của Tổ quốc đối với người dân Hồng Công, giúp Hồng Công tháo gỡ khó khăn thiếu hụt nguồn lực và nhân viên y tế do bùng phát dịch Covid-19.