{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Sản phẩm Bắc Đẩu Trung Quốc đã xuất khẩu sang hơn 120 nước và vùng lãnh thổ – Cả thế giới đều có thể hưởng dịch vụ cấp mi-li mét của Bắc Đẩu trước năm 2025

Ngày đăng:2020-08-05 22:23:31   

 

 

 

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 31/7, Trung Quốc chính thức tuyên bố hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu đã hoàn thành xây dựng và khai thông. Ngày 3/8, Chủ nhiệm Văn phòng Quản lý hệ thống vệ tinh dẫn đường, Người Phát ngôn hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu Trung Quốc Nhiễm Thừa Kỳ cho biết, hiện nay, các sản phẩm liên quan Bắc Đẩu đã xuất khẩu sang hơn nước và vùng lãnh thổ. Ông còn cho biết, trước năm 2025, cả thế giới đều có thể hưởng dịch vụ cấp mi-li mét của Bắc Đẩu.

 

Hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu là một trong bốn hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu được Liên Hợp Quốc công nhận. Tất cả các khâu trong chuỗi công nghiệp Bắc Đẩu hiện đã toàn bộ thông suốt, các thiết bị như chip, thẻ lên, ăng ten, v.v. đã thực hiện sản xuất hàng loạt.